WODA ZAWIERA:

Kationy
sodowy Na+ 22,32
wapniowyCa2+ 40,08
magnezowy Mg2+ 18,00
potasowy K+ 1,75


Aniony
wodorowęglanowy HCO3- 183,05
chlorkowy Cl- 37,23
siarczanowySo4-2 19,10

Suma składników stałych 336,3 mg/l

O nas | Produkty | Woda do domu | Partnerzy i eventy | Rozrywka | Kontakt
© Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k.