Niezmienna od pokoleń tradycja wydobywania gwarantuje doskonały smak Szczawa Minerale. Ze względu na swoje właściwości zdrowotne polecana dla osób aktywnie uprawiających wypoczynek.

WODA ZAWIERA:

Kationy
sodowy Na+ 409,00
wapniowyCa2+ 75,35
magnezowy Mg2+ 27,86
potasowy K+ 18,81


Aniony
wodorowęglanowy HCO3- 1037,31
chlorkowy Cl- 283,66
siarczanowySo4-2 18,62

Suma składników stałych 1737,3 mg/l

O nas | Produkty | Woda do domu | Partnerzy i eventy | Rozrywka | Kontakt
© Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k.