Firma Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. "Wdrożenie działań eksportowych wynikających ze strategii działalności międzynarodowej firmy Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k., w celu rozpoczęcia eksportu produktów na rynki docelowe tj. rynek niemiecki i szwedzki". 

Celem Projektu jest rozwój firmy Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. sp.k. poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa na rynku niemieckim i szwedzkim. W ramach realizacji przedmiotowego projektu przedsiębiorstwo weźmie udział w charakterze Wystawcy w wybranych targach na wskazanych rynkach perspektywicznych. 

Całkowita wartość Projektu wynosi 429 475,36 zł, w tym wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 389 156,36 zł, a wartość dofinansowania 194 578,18 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 194 578,18 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 31 marca 2020 r. 

O nas | Produkty | Woda do domu | Partnerzy i eventy | Rozrywka | Kontakt
© Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k.