WODA ZAWIERA:

Kationy
sodowy Na+ 9,33
wapniowyCa2+ 57,72
magnezowy Mg2+ 14,13
potasowy K+ 1,35


Aniony
wodorowęglanowy HCO3- 176,95
chlorkowy Cl- 47,87
siarczanowySo4-2 20,80

Suma składników stałych 341,86 mg/l

O nas | Produkty | Woda do domu | Partnerzy i eventy | Rozrywka | Kontakt
© Polskie Wody Lecznicze Sp. z o.o. Sp.k.